برای بدست آوردن مرتبط ترین کلمات کلیدی مربوط به سایت شما در وحله اول می بایست سایت شما در وبمستر تولز گوگل به آدرس زیر ثبت شده باشد:

وبمستر تولز و یا اگر سایت شما هنوز در وبمستر تولز گوگل ثبت نشده و آشنایی با این امر مهم ندارید میتوانید از بخش فروش سفارش ثبت سایت در وبمستر گوگل را بدهید.

سپس همانطور که در عکس زیر مشاهده میکنید از بخش Search Traffic  زیر بخش Search Analytics را انتخاب نمایید:

نحوه فعالسازی سرویس ورودی از گوگلتیک گزینه های Clicks و Position را بزنید و در زیر لیستی از کلماتی که شما در گوگل رتبه دارید مشاهده میکنید ، از این بخش عکس تهیه کنید و در تیکت برای ما ارسال نمایید تا سرویس شما مطابق با کلمات نزدیک به فعالیت خود فعال گردد.Friday, March 31, 2017

« برگشت